Laureaci Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu „Zakręcone Walentynki z Mokate”

W dniu 21.02.2020 r. Komisja  Konkursowa po zapoznaniu się z treścią wszystkich prawidłowo zgłoszonych do Konkursu odpowiedzi na pytanie: „Napisz jaką kawę lubisz najbardziej i dlaczego – Cappuccino, Latte czy Espresso ?” działając w oparciu o kryterium kreatywności przy udzielaniu odpowiedzi wybrała 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi konkursowe, a ich autorom przyznała  nagrody główne.

Nagrody główne, każda w postaci:

Zaproszenia –  vouchera na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, ul. Szymoszkowa 1, 34-500 Zakopane, każdy voucher o wartości 1 679, 39 zł brutto oraz dodatkowa nagroda finansowa 187 zł przeznaczona na rzecz uregulowania podatku od nagrody,  łączna wartość każdej Nagrody głównej    wynosi

1 866, 39 zł brutto.

Podczas pobytu w hotelu będą zapewnione następujące świadczenia: 2 noclegi, śniadania i obiadokolacje. Termin wykorzystania voucherów: do 20.06.2020 r.

otrzymują:

 

 1. Andrzej P.
 2. Wojciech K.
 3. Justyna M.

Dodatkowo Komisja Konkursowa wyróżniła 15 kolejnych najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe, a ich autorom przyznała nagrody wyróżnienia.

Nagrody wyróżnienia, każda w postaci zestawu produktów Mokate o wartości 199, 95 zł brutto oraz dodatkowej nagrody finansowej o wartości 22, 00 zł brutto (łączna wartość każdego zestawu 221, 95 zł brutto) otrzymują:

 1. Damian K.
 2. Mirosława B.
 3. Katarzyna I.
 4. Marta J.
 5. Bożena K.
 6. Żaneta K.
 7. Dorota G.
 8. Sława
 9. Dorota K.
 10. Radosław Ś.
 11. Paulina S.
 12. Justyna C.
 13. Jolanta Ś.
 14. Katarzyna W.
 15. Zofia T.

Zwycięzcom gratulujemy!

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Laureaci  dodatkowo zostaną powiadomieni                  o wygranych  od 24.02.2020 r. do 26.02.2020 r. za pośrednictwem wiadomości wysłanych na adresy e-mailowe wskazane w Formularzach zgłoszeniowych do Konkursu.

Kontakt


Masz pytania ? Napisz do nas.
konkursmokate@gmail.com

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Organizator Konkursu Mokate Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory oraz Koordynator Konkursu GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek  z siedzibą główną w Szewcach, ul. Rajska 34, 26-052 Nowiny, adres korespondencyjny: Kielce, ul. Jagiellońska 74 lokal 227, 25 -734 Kielce, której Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, weryfikacji Laureatów, przesłania nagród do Laureatów Konkursu, prowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej .
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:
 3. Dane osobowe pozyskane przez Koordynatora w imieniu Administratora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu o nazwie „Zakręcone Walentynki z Mokate” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, publikacji wyników Konkursu, ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym dostarczenie Nagród, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.
 7. Dane Uczestników Konkursu będą usuwane po zakończeniu Konkursu w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonego Konkursu, Uczestnikom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Koordynatora: GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek z siedzibą główną w Szewcach, ul. Rajska 34, 26-052 Nowiny, adres korespondencyjny: Kielce, ul. Jagiellońska 74 lokal 227, 25 -734 Kielce, adres e-mail: konkursmokate@gamil.com
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.